KODUKORD

TARTU LIIKLUSLINNAKU REEGLID

 1.  Reeglid kehtivad kõikidele liikluslinnakus viibijatele!
 2.  Lapsi saatvad isikud peavad tutvustama reegleid lastele ja tagama nende   järgimise.
 3.  Enne liiklema asumist annab liikluslinnaku töötaja juhised liiklemiseks ja   tutvustab liikluseeskirju. Liikluslinnakus liigeldakse liikluseeskirjade järgi!   Keelatud on sõidukitega üksteise rammimine ja muu tahtlik lõhkumine.
 4.  Sõiduki tehnilise rikke korral hüüa liikluslinnaku töötajat. Ära välju autost   enne abi saabumist!.
 5.  Ära mine söögi ja joogiga liiklusalale!
 6.  Liikluslinnakus ei tohi olla välisjalanõudes, üleriietes ega paljajalu.
 7.  Liikluslinnakus viibivad lapsed on peo tellija või saatja vastutusel, kuid alati   on kohal ka töötaja, kes vajadusel suunab ja abistab.
 8.  Liikluslinnak ei vastuta võimalike vigastuste või muude terviserikete eest,   mis linnakus viibimisel võivad tekkida, ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 9.  Liikluslinnak ei vastuta külastajate isiklike asjade eest.
 10.  Liikluslinnaku sõidukite, mängude jm inventari rikkumisel või lõhkumisel   palume sellest koheselt informeerida liikluslinnaku töötajat. Liikluslinnakul   on õigus nõuda tahtlikult lõhutud asjade väljamaksmist.
 11.  Liikluslinnakus on alkoholi tarvitamine ja joobes viibimine rangelt keelatud!
 12.  Liikluslinnakul on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi meie   sisekorra eeskirju või rikuvad tahtlikult inventari ja/või tülitavad teisi linnaku   külastajaid.